Yeni yapı Denetim kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kanunla birlikte inşaat firmalarının çalışacağı yapı denetim şirketlerini bakanlık atayacak. Yapı denetim kanunu 1 ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Kaynak: Yapı Denetim Kanunu 2019’da Yürürlüğe Girecek

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
4708 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 1 ocak 2019 tarihi itibariyle hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı elektronik sistemle rastgele belirlenecek.
Yapı denetim hizmet bedeli, esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5’i olacak.
-Yeni düzenlemeler ne zaman uygulamaya konulacak?
1 ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacaktır.
-Uygulamanın detayları ne zaman ve nasıl belirlenecek?
Çevre Şehircilik Bakanlığı hazırlanacak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik öngören taslağa sektörde yer alan paydaşların görüşleri de alınmak suretiyle son şekli verilerek, konuya ilişkin detaylar belirlenecek ve düzenlemeler 1/1/2019 tarihinden önce Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
-Mevcut yapılara ait yapı denetim hizmet sözleşmelerinin durumu ne olacak?
Söz konusu sözleşmeler geçerliliğini sürdürecektir. Bu yapıların denetim hizmetlerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak.
 -Yapılan düzenlemelerle sektörde başka değişikliklere gidilecek mi?
Sistemde getirilen bir diğer önemli değişiklik ise teknik öğretmen ve tekniker diye ifade ettiğimiz ara teknik elemanlara belirli sınırlamalar içerisinde şantiye şefliği ve yardımcı kontrol elemanlığı görevi yapabilme imkanı verilmesi olup, yapılan bu düzenlemeyle hem konuya ilişkin yaşanan teknik eleman sıkıntısının önüne geçilerek daha etkin bir denetimin sağlanması hem de bu kişilerin yaşadığı istihdam sıkıntısının aşılması hedeflenmiştir. Kaynak: Yapı Denetim Kanunu 2019’da Yürürlüğe Girecek