Urla Güvendik mahallesi 5 ada 1 parselde yer alan 5.974 metrekarelik denize sıfır arsa satışa icradan satışa çıktı. Tercihli turizm imarlı arsa 17 milyon 922 bin TL’den satışa sunulacak. Konut yapılması halinde 0.50, otel yapılması halinde 0.45 emsal imar hakkı veriliyor.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
İzmir İli, Urla İlçesi, Güvendik mahallesi Adayolu mevkiinde tapuda kargir evler, gazino ve tarla vasfıyla 5.974,00m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı 5 Ada, 1 Parsel olup, taşınmaz üzerinde yaklaşık 35-40 yıllık tek katlı yaz sezonunda ancak günü birlik kiralanabilecek 5 adet yaklaşık toplamda 250m2 bina ile 4-5 metre derinliğinde su kuyusu bulunan, yalı caddesine,189 sokağa ve Mehmet Ali Aygüven caddesine cepheli, denize sıfır konumda, çevresinde müstakil yapılaşmalar ve siteler bulunan taşınmazdır.
Adresi :Güvendik mahallesi 89 sk.no=29Urla 
Yüzölçümü 5.974 m2
İmar Durumu Urla Belediye Başkanlığı yazılarında ” 5 ada 1 parsel 1/1000 ölçekliçeşmealtı revizyonuygulama imar planında kısmen tercihli turistik tesis alanı kısmen turistiktesis alanı olarak planlıdır.Tercihli turistik tesis alanı olarak planlı alanlarda ilgili plan notlarına göre konut yada apart otel yapılmak istenirse KAKS.0.50 den, 2 katlı max h:6.50, otel yapılmak istenisre; TAKS.0.45, KAKS.0.90 maxh.10.50m.motel yapılmak istenisre TAKS.0.45 KAKS.0.90 maxh.7.50 m.olmak kaydıylayapılaryapılabileceği, yapılan turistik tesisin daha sonra değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Turistik tesis alanı olarak planlı alanlarda ise ilgili plan notlarındaotel yapılmak istenirse TAKS.0.45 KAKS.0.90 maks H.10.50m. motel yapılmak istenirse TAKS.0.45 KAKS.0.90 maks.H.7.50 m.olmak kaydıyla yapılar yapılabileceği belirtilmiştir.Parselde konut yapılması halinde uygulaması(ifraz/bölünme) yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.
Kıymeti 17.922.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 S.K.nun 22.maddesinin 2.fıkra (a) bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü 16/07/2018 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü 14/08/2018 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri : URLA ADALET SARAYI SHM.SATIŞ MEMURLUĞU ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.