2015 yılında bakanlar kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen Kemalpaşa Atatürk ve Soğukpınar mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor. İki mahallenin imar planı onaylanarak askıya çıkarıldı.

Kemalpaşa ilçesi Atatürk ve Soğukpınar mahallesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanarak askıya çıkarıldı.

İmar planları ile 83.47 hektarlık alan yeniden planlandı. İmar planları ile 527 ada 193,194,195, 197 ve 246 sayılı taşınmazları kapsayan alanın “Rezerv Yapı Alanı” sınırı olarak belirlendi

Planlama alanı sınırları içerisinde 4 bin 491 adet yapı analiz yapıldı. Bu yapıların 3 bin 803 tanesi konut alanı olarak kullanılıyor. Bu tespit edilen binalarda 700 bina ruhsatlı ve proje alanı içerisinde olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında yapılaşmış 600 civarı bina bulunuyor.

5 BİN KONUT YAPILACAK

Kemalpaşa Belediye Başkanı Uğurlu, Kemalpaşa’da büyük bir değişim ve dönüşümün başlayacağını söyledi. Uğurlu, “Bakanlıkla yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Temel atma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 24 Haziran’dan önce bir sorun çıkmazsa hemşerilerimizle birlikte kazmayı vuracağız. İlk olarak orada 3 bin konutu yıkıyoruz. Daha sonra dönüşüm alanı içine dahil edilecek konut sayısı ise 5 bin 200’ü bulacak. Bu bölgede 20-25 bin kişi yaşayacak” dedi.

TARİHİ YAPILAR KORUNCAK

Plana göre projede yapılacak binaların mimari özelliklerinin de ortaya çıktığını belirten Başkan Uğurlu, kentsel dönüşüm alanının, “düşük-orta-yüksek-çok yüksek ve konut altı ticaret olarak” ayrıldığını söyledi. Buralarda sosyal donatı alanları ve kültürel-dini tesislerin de korunduğunu vurgularken, “Kentsel dönüşüm alanında yani gecekondu içinde kalmış tescilli 22 adet yapımız bulunuyor. Hamam ve camilerimiz var. Ayrıca Nif Kalesi de ortaya çıkacak. Bununla ilgili koruma amaçlı plan yapıyoruz. Hem kötü görüntü ortadan kalkacak hem de tarihi yapılar, zenginliklerimiz insanlarla buluşacak” diye konuştu.