İzmir 20, 28 ve 38’inci bölgeler içerisinde yer alan 9 ilçenin 1., 2. ve 3. derece doğal sit tescili İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu oluru ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırdı.

Bakanlık tarafından onaylanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile çıkan karar ile 38. bölge (Çeşme, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe), 28. bölge (Bornova, Kemalpaşa) ve 20. Bölge (Menemen, Çiğli, Foça) 1., 2. ve 3. derece doğal sit alanları, sit statüsünden çıkarılarak “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi.

Alınan karara göre kesin korunacak hassas alanlara yapılaşma yasağının olduğu alanları, nitelikli koruma alanı ise orman alanlarını kapsıyor.

Ancak “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillenen alanları düşük yoğunluklu yapılaşma izni verilecek.

KHK ile onaylanan Sit kararı Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. İmar planı kararları şu şekilde;

38. BÖLGE DOĞAL SİT TESCİLİ HK.

İzmir İli, Çeşme, Urla, Güzelbahçe ve Seferihisar İlçeleri (38. Grup) sınırları içerisinde yer alan 1., 2., 3., derece doğal sit alanlarının koruma statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesini içeren, Urla, Güzelbahçe, ve Seferihisar İlçelerine ilişkin İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 17.01.2018 tarihli ve 334 sayılı kararı ile; Çeşme İlçesine ilişkin İzmir 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 11.01.2018 tarih ve 306 sayılı kararı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin madde 13/A-(2) fıkrasına göre 27.04.2018 tarihli ve 76074 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

28. BÖLGE DOĞAL SİT TESCİLİ HK.

İzmir İli, Bornova ve Kemalpaşa İlçeleri (28. Grup) sınırları içerisinde yer alan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı statülerinin “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesini içeren İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 17.01.2018 tarihli 359 sayılı tescil kararı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Madde 13/A-(2) fıkrasına göre 27.04.2018 tarih ve 76073 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.

20. BÖLGE DOĞAL SİT TESCİLİ HK.

İzmir İli, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri (20. Grup) sınırları içerisinde yer alan 1., 2. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı statülerinin “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesini içeren İzmir 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 12.01.2018 tarihli ve 327 sayılı tescil kararı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Madde 13/A-(2) fıkrasına göre 27.04.2018 tarih ve 76071 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onaylanmıştır.