İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli imar planlarına ilçe belediyeler ve mülk sahipleri başta olmak üzere çok sayıda itiraz geldi. İtirazların ardından büyükşehir 13 ilçenin imar planlarında değişikliğe gitti.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni imar planlarına çok sayıda itiraz geldi. Gelen İtirazlar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 ilçenin planlarında değişiklik yaptı. İtirazlar dikkate alınarak hazırlanan yeni imar planları askıya çıkarıldı.

İTİRAZ YAĞMURU

1/25000’lik planlara ilçe belediyeleri, bakanlıklar ve şahıslar başta olmak üzere çok sayıda itiraz geldi. İtiraz eden kurumlar arasında; taşınmaz malikleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü, TOKİ, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Tire Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Bayındır Belediyesi bulunuyor.

cesme-urla-karaburun-imar-plani.jpg

ÇEŞME-URLA-KARABURUN 1/25000 İMAR PLANI

İzmir Batı Bölgesi, Urla İlçesi’nin bir bölümünü ve Çeşme, Karaburun İlçelerini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri için TIKLAYINIZ!

aliaga-bergama-dikili-kinik-imar-plani.jpg

ALİAĞA-BERGAMA-DİKİLİ-KINIK 1/25000 İMAR PLANI

İzmir Kuzey Bölgesi, Aliağa İlçesi’nin bir bölümünü ve Bergama, Dikili, Kınık İlçelerini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri için TIKLAYINIZ!

selcuk-tire-odemis-kiraz-bayindir-imar-plani.jpg

SELÇUK-BAYINDIR-ÖDEMİŞ-KİRAZ-BEYDAĞ 1/25000 İMAR PLANI

İzmir Doğu Bölgesi, Selçuk, Bayındır İlçelerinin bir bölmünü ve Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ İlçelerini kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri için TIKLAYINIZ!

Kaynak: İzmir’de 13 İlçenin 1/25000’lik İmar Planları Değişti