Cumhurbaşkanı erdoğan’ın açıkladığı Ak Parti seçim beyannamesinde imar ve şehirleşme konularına geniş yer verildi.

kaliteli yaşam alanları haline dönüştürmek temel prensibimizdir diyen cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı, “Taklitten ve tekrardan uzak, geleneksel mimarimizin, geçmişten gelen birikimimizin koruyarak yaşatıldığı tarihi şehir merkezlerimizin yanında yeni yaşam alanları oluştururken de şehrin kimliğini ön plana çıkaracak özgün tasarımlara büyük önem vereceğiz. Şehri yalnızca yapılar bütünü olarak değil açık ve yeşil alan kullanımlarının, kamusal alanların bütünlüğü ve çeşitliliği ile ifade eden dolayısıyla ortak yaşam alanlarımızı önceleyen bir anlayışa sahibiz. Bu doğrultuda Daha Temiz, Daha Yeşil, Daha erişilebilir Daha Huzurlu ‘’Kimlikli şehirler’’ hedefimize ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Neler Yapacağız

1.    Önümüzdeki dönemde şehirlerimizi, sosyal ve iktisadi durumuna bakmadan, her insanı kuşatan, kucaklayan mekânlar haline getirmeye devam edeceğiz.
2.    Estetik kurulları aktif hale getirerek, şehir kimliği çalışmaları yönündeki koordinasyonu genişleteceğiz.
3.    Her şehrin; iklimine, coğrafi özelliklerine, tarihine, özgün mimari dokusu ile estetiğine uygun “Kentsel Tasarım Rehberleri” hazırlayacağız.
4.    Şehre aidiyet duygularının artırılmasına yönelik faaliyetler yürüteceğiz. Mahalle, aile ve komşuluk kültürü ile toplumsal değerlerimizi odağımıza alacağız.
5.    Mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran, kültürel ve sosyal dokuyu dikkate alan plan ve projeler hazırlanması için yerel yönetimlerimize destek olacağız; şehirlerimizin kimliğini yeniden canlandıracağız.
6.    Mahalle ölçeğinde kültür ve sanat alanlarının oluşturulmasını, tarihi yapıların bu tip yeni fonksiyonlar üstlenerek yaşama kazandırılmasını amaçlayan projeleri destekleyeceğiz.
7.    Geleneksel mahalle kültürünü yaşatan sivil mimari örneklerinin restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilerek yaşama kazandırılmasını sağlamak için vatandaşlarımızı teşvik edecek yöntemleri hayata geçireceğiz.
8.    Şehir merkezlerindeki tarihi dokunun üzerinde baskı oluşturacak mimari uygulamalara izin vermeyeceğiz.
9.    Tarihi şehir merkezlerinde yaya dolaşımını mümkün kılacak ve bu alanları araç trafiğinden arındıracak yaklaşımları destekleyeceğiz. Ülke ve bölge düzeyindeki makro planlarla şehir ölçeğindeki mekânsal stratejik planlar arasındaki dengeyi gözeteceğiz.
10.    Şehre dair önemli kararlar alınırken o şehirde yaşayanların fikirlerini alacak, ortak aklı ön plana çıkaracak bir anlayışla şehirlerimize yaklaşacağız.
11.    Çocuk dostu şehir yaklaşımı benimsenerek tüm çocuklarımız için yaşanabilir çevreler oluşturacağız.
12.    Şehircilik Araştırma Merkezi kuracağız. Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimini sağlamak için AR-GE ve yatırım destek mekanizmaları oluşturacağız.
13.    Yeni Şehircilik Vizyonu’nun operasyonel birimi olarak “Bizim Şehir Proje Merkezi” oluşturduk. Bizim Şehir Proje Merkezi ile Yeni Şehircilik Vizyonumuzu yerel yönetimler ile işbirliği içinde hayata geçireceğiz.
14.    Yöresel mimari projelerini 81 ilin kırsal yerleşmeleri için tamamlayacağız.
15.    Piyasa gözetim ve denetim sistemlerini iyileştireceğiz.
16.    Yapı Kayıt Belgesi ile imar barışını sağlayacağız. İmar barışıyla, mevcut yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, imarsız ya da imara uygun yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vereceğiz. Mevcut emlak değeri üzerinden yüzde 3 gibi sembolik bir ücret karşılığında İmar ya da tapu alımında veya kentsel dönüşümde geçerli olacak bu belge sayesinde milyonlarca vatandaşımızın imarla; mülkiyetle; elektrik, su ve altyapıyla ilgili sorununu da çözmüş olacağız.
17.    Büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde imardan kaynaklı mağduriyetleri gidereceğiz.
18.    Kırsal Alan İmarı düzenlemesi ile köyden mahalleye dönüşen alanlarda kırsal yerleşim alanı tanımlaması getirerek, vatandaşlarımızın bu alanlardaki ruhsat ve izin başvurularında alınacak ücretlerde kolaylık sağlayacağız.
19.    İskan Kanunu uygulamaları kapsamında 2.750 konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz.
20.    Vatandaşlarımız, hizmete açtığımız Ulusal Coğrafi Veri Portalı ile Kamu Kurumlarının tüm coğrafi verilerine tek bir noktadan erişebiliyor. Şehirlerimizin yüksek çözünürlüklü (10 cm) harita altlıklarını Belediyelerimize bedelsiz olarak sağladık. Devam eden yatırımlarla belediyelerimiz kaynaklarını, vatandaş odaklı hizmetlerde daha fazla kullanabilecektir.
21.    Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ve Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planımız ile akıllı şehirleri coğrafi bilgi teknolojileri üzerinde inşa ediyoruz. Şehirlerimizi yerli-milli çözüm ve teknolojilerle Akıllı Şehirler haline getireceğiz.
22.    Akıllı şehir uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracağız. Her bir vatandaşımızın Kent Bilgi Sistemleri imkanlarından faydalanmasını bulut teknolojisi ile sağlıyoruz. Enerji, sokak aydınlatma, elektrikli şarj altyapısı gibi akıllı şehir çözümleri, yenilenebilir kaynaklar ve akıllı bina teknolojisini teşvik edeceğiz.
23.    Çevre dostu şehirler geliştireceğiz. Yeşil Sertifika Sistemi ile sürdürülebilir yeşil binaların ve yerleşmelerin sertifikalandırılmasını sağlayacağız.
24.    Yeni bir “yeşil kamusal alan planlama anlayışı” oluşturacağız.
25.    Bina ölçekli yeşil alan uygulamalarından bağımsız olarak, mahalledeki bina yoğunluğuyla orantılı büyüklüklerde aktif yeşil alanlar oluşturacağız. Mahalle ölçeğinde “ağaç envanteri” belirleyerek, periyodik olarak izleyeceğiz.
26.    Yapıların Enerji Kimlik Belgesi alması sağlanacak, binalarda enerji verimliliği artırılacaktır. Bu kapsamda 5 yıllık dönem sonunda 1,4 milyon yapının enerji kimlik belgesi alması sağlanacaktır.